markrapstwo

Marchionatus vlg. markrapstwo 1442 WokRacz 141v

Wyraz hasłowy (Margrabstwo) Hasło konkordancji Marchionatus
Wyraz(y) w transliteracji markrapstwo Podstawa glosowania marchionatus
Język wyrazu obcego łaciński
2604

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 141
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Margrabstwo) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Markrabstwo
Forma (w transkrypcji) markrabstwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.