dzyrzgyen

Mattaxa instrvmentum est ad capita lini deponendum vlg. dzyrzgyen 1442 WokRacz 142r

Wyraz hasłowy (Dziergień) Hasło konkordancji Mataxa
Wyraz(y) w transliteracji dzyrzgyen Podstawa glosowania mattaxa
Język wyrazu obcego łaciński
2606

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 47

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Dziergień) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Dzirzgień
Forma (w transkrypcji) dzirzgień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.