mech

Isocus idem quod mustus crescens ex vestate lapidum uel arborum proprie mech XV p. post. RozOss I 111ra

Wyraz hasłowy Mech Hasło konkordancji Isocus
Wyraz(y) w transliteracji mech Podstawa glosowania isocus
Język wyrazu obcego łaciński
2607
Komentarz paleograficzny W łac. wyrazie *mustus pisarz na początku wyrazu postawił o jedną laskę za dużo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mech (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mech
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.