ossesz

<N>efrandus (...) vel nefrendus (...) est verres vel porcus castratus vel porcellus adhuc lactans vlg. ossesz XV p. post. RozOss I 132rb

Wyraz hasłowy Oses Hasło konkordancji Nefrendus
Wyraz(y) w transliteracji ossesz Podstawa glosowania <n>efrandus, nefrendus
Język wyrazu obcego łaciński
2608

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oses (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oses
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.