myodownyk

<P>iperatus (...) id est pipere conditus vel confectus Et hec piperata id est confeccio quedam ex pipere proprie myodownyk XV p. post. RozOss I 152rb

Wyraz hasłowy Miodownik Hasło konkordancji Piperata
Wyraz(y) w transliteracji myodownyk Podstawa glosowania <p>iperatus
Język wyrazu obcego łaciński
2610
Komentarz paleograficzny W łac. wyrazie pipere litera i poprawiana z innej.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miodownik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) miodownik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.