gampka

<S>pongia id est boletus vlg. gampka XV p. post. RozOss I 188va

Wyraz hasłowy (Gąbka) Hasło konkordancji Spongia
Wyraz(y) w transliteracji gampka Podstawa glosowania <s>pongia
Język wyrazu obcego łaciński
2615

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 188
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18-19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Gąbka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Gębka
Forma (w transkrypcji) gębka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.