dzanicz<a>

Matta id est tega vlg. dzanicz<a> Inde mattala diminutivum id est parwa matta 1442 WokRacz 142r

Wyraz hasłowy Dzianica Hasło konkordancji Matta
Wyraz(y) w transliteracji dzanicz<a> Podstawa glosowania matta, tega
Język wyrazu obcego łaciński
2622

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45–46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzianica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dzianica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Por. WokJag 193r, RozOssol III 139v, RozPaul 160r: Matta tegumen capiitis.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.