gole

Intersignum vlg. gole znamyą 1442 WokRacz 127r

Wyraz hasłowy Goły Hasło konkordancji Intersignum
Wyraz(y) w transliteracji gole Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
2625

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Goły (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) gołe
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.