clyecz

<S>quilla est quodam genus piscium delicatorum vlg. clyecz XV p. post. RozOss I 189ra

Wyraz hasłowy Klecz (?) Hasło konkordancji Squilla
Wyraz(y) w transliteracji clyecz Podstawa glosowania <s>quilla
Język wyrazu obcego łaciński
2628

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 189
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Klecz (?) (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) klecz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Bibliografia

Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. I, Warszawa, s. 248-249.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków, 386, 398.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.