bukwa

<T>erifanium vel melius terifagium est fructus fagi proprie bukwa XV p. post. RozOss I 196ra

Wyraz hasłowy Bukwa Hasło konkordancji Terrifumium
Wyraz(y) w transliteracji bukwa Podstawa glosowania <t>erifanium, terifagium
Język wyrazu obcego łaciński
2629
Komentarz paleograficzny W polskiej glosie litera w jest mocno ściśnięta, przypomina v, por. mrzewka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 196
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bukwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.