szolna

Merops (...) dicitur quedam avis viridi coloris proprie szolna que eciam [[ep epiastem]] *apiester dicitur quia libenter comedit apes Et eciam dicitur gallus merops 1440 RozPaul 162v

Wyraz hasłowy Żołna Hasło konkordancji Merops
Wyraz(y) w transliteracji szolna Podstawa glosowania merops, *apiester
Język wyrazu obcego łaciński
2637
Komentarz paleograficzny Nad skreślonymi ep epiastem są nadpisane trzy litery, które też zostały skreślone.
Kopista błędnie zapisał apiester zamiast apiaster.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 162
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żołna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żołna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.