przecupyen

<P>reemptor... vlg. [[pzzecul]] przecupyen qui ante alium emit XV p. post. RozOss I 158va

Wyraz hasłowy Przekupień Hasło konkordancji Praeemptor
Wyraz(y) w transliteracji przecupyen Podstawa glosowania <p>reemptor
Język wyrazu obcego łaciński
2643

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 158
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przekupień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przekupień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.