broszda

<P>orca (...) est mater vel vxor porci vel terra dicitur que eminet inter duos sulcos in agro proprie broszda albo zagon Sed lira dicitur illud quod defossum est XV p. post. RozOss I 156va

Wyraz hasłowy (Bruzda) Hasło konkordancji Porca
Wyraz(y) w transliteracji broszda Podstawa glosowania <p>orca
Język wyrazu obcego łaciński
2644

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 156
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Bruzda) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Brózda
Forma (w transkrypcji) brozda
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.