partacz

Pictaciarius (...) dicitur ille qui consuit de villibus coriis siue pannis proprie partacz 1440 RozPaul 200r

Wyraz hasłowy Partacz Hasło konkordancji Pictaciarius
Wyraz(y) w transliteracji partacz Podstawa glosowania pictaciarius
Język wyrazu obcego łaciński
2651

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 200
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Partacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) partacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.