*sczapa

Paredius paredrus in eodem id est villis equus proprie *sczapa 1440 RozPaul 192r

Wyraz hasłowy Szkapa Hasło konkordancji Paredius
Wyraz(y) w transliteracji *sczapa Podstawa glosowania paredius, paredrus
Język wyrazu obcego łaciński
2657
Komentarz paleograficzny Może błędny zapis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 192
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szkapa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szkapa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.