gyesz

Oestrum (...) est quoddam genus muscarum sc. asile et dicitur grece a sono quem facit vlg. gyesz 1440 RozPaul 182r

Wyraz hasłowy Giez Hasło konkordancji Oestrum
Wyraz(y) w transliteracji gyesz Podstawa glosowania oestrum, asile
Język wyrazu obcego łaciński
2663

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 182
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Giez (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) giez
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.