szpvnyt

Dulcitrum dicitur lignum quo lagena superius obstruitur vlg. szpvnyt 1442 WokRacz 92v

Wyraz hasłowy Szpunt Hasło konkordancji Dulcitrum
Wyraz(y) w transliteracji szpvnyt Podstawa glosowania dulcitrum
Język wyrazu obcego łaciński
2694
Komentarz paleograficzny W glosie litera y oznacza miękkość poprzedzającej spółgłoski ń.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szpunt (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Śpuńt
Forma (w transkrypcji) śpuńt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.