polny chmyel

Epiteron herba quedam vlg. polny chmyel 1442 WokRacz 99v

Wyraz hasłowy Chmiel Hasło konkordancji Epiteron
Wyraz(y) w transliteracji polny chmyel Podstawa glosowania epiteron
Język wyrazu obcego łaciński
2695

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 99
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Polny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) polny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chmiel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chmiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.