ialowa

Iuuentus uel iuuenta dicitur etas iuuenilis... Item iuuentus est bos iuuenis sc. iuuentus uel iuuenta dicitur vacca iuuenis proprie ialowa XV p. post. RozOss I 112rb

Wyraz hasłowy Jałowię Hasło konkordancji Iuvenca
Wyraz(y) w transliteracji ialowa Podstawa glosowania iuuentus, iuuenta
Język wyrazu obcego łaciński
2702

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jałowię (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) jałowię
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.