oszcard

Vanga (...) est instrvmentum cementariorum vel est quoddam genus fossorii quia vagando fodit dictum a vagus vlg. oszcard 1440 RozPaul 265v

Wyraz hasłowy Oskard Hasło konkordancji Vanga
Wyraz(y) w transliteracji oszcard Podstawa glosowania vanga
Język wyrazu obcego łaciński
2706

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 265
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oskard (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oskard
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.