almaria

<I>ncrepta dicitur cista sursum erecta vlg. almaria almaria XV p. post. RozOss I 104va

Wyraz hasłowy (Almaria) Hasło konkordancji Increpta
Wyraz(y) w transliteracji almaria Podstawa glosowania <i>ncrepta
Język wyrazu obcego łaciński
2708
Komentarz paleograficzny W wewnętrznej pol. glosie almaria litera r zapisana skrótem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 104
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Almaria) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Almaryja
Forma (w transkrypcji) almaryja
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.