lud

Invalere id est crescere abundare Inde invalesco (...) id est infirmari uel debilitari vnde illud evangelii Invalescebant vlg. pobudzaly lud naprzeczywco Yeszvszewy 1440 RozPaul 139r

Wyraz hasłowy Lud Hasło konkordancji Invalesco
Wyraz(y) w transliteracji lud Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2713

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 139
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lud (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lud
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek biernik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.