zanikel

*<C>inctator veniet a verbo cingo proprie zanikel XV p. post. RozOss I 51vb

Wyraz hasłowy Zanikiel Hasło konkordancji Cinctura
Wyraz(y) w transliteracji zanikel Podstawa glosowania *<c>inctator
Język wyrazu obcego łaciński
2722

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zanikiel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) zanikiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.