krwa[a]wnik

Millefolium est quedam herba vlg. krwa[a]wnik 1442 WokRacz 145r

Wyraz hasłowy Krwawnik Hasło konkordancji Millefolium
Wyraz(y) w transliteracji krwa[a]wnik Podstawa glosowania millefolium
Język wyrazu obcego łaciński
2723

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krwawnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krwawnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.