pyasta

Modiolus eciam dicitur lignum rotundum quod est in medio rothe per quod axis transit in quo eciam radii in circuitu sunt fixi vlg. pyasta 1442 WokRacz 146r

Wyraz hasłowy Piasta Hasło konkordancji Modiolus
Wyraz(y) w transliteracji pyasta Podstawa glosowania modiolus
Język wyrazu obcego łaciński
2726

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Piasta (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) piasta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.