mlyn

Molendinum mlyn 1442 WokRacz 146v

Wyraz hasłowy Młyn Hasło konkordancji Molendinum
Wyraz(y) w transliteracji mlyn Podstawa glosowania molendinum
Język wyrazu obcego łaciński
2728

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Młyn (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) młyn
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.