mniszka

Monialis vlg. mniszka 1442 WokRacz 147r

Wyraz hasłowy Mniszka Hasło konkordancji Monialis
Wyraz(y) w transliteracji mniszka Podstawa glosowania monialis
Język wyrazu obcego łaciński
2729

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25–26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mniszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mniszka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.