pobudzaly

Invalere id est crescere abundare Inde invalesco (...) id est infirmari uel debilitari vnde illud evangelii Invalescebant vlg. pobudzaly lud naprzeczywco Yeszvszewy 1440 RozPaul 139r

Wyraz hasłowy Pobudzać Hasło konkordancji Invalesco
Wyraz(y) w transliteracji pobudzaly Podstawa glosowania invalescebant
Język wyrazu obcego łaciński
2730

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 139
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pobudzać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pobudzali
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba mnoga
Przypadek
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas przeszły (niedokonany)
Typ II

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.