naprzeczywco

Invalere id est crescere abundare Inde invalesco (...) id est infirmari uel debilitari vnde illud evangelii Invalescebant vlg. pobudzaly lud naprzeczywco Yeszvszewy 1440 RozPaul 139r

Wyraz hasłowy Naprzeciwko Hasło konkordancji Invalesco
Wyraz(y) w transliteracji naprzeczywco Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2735

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 139
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naprzeciwko (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) naprzeciwko
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.