czarownycza

Muza fructus in quo primus homo peccavit sive deliquit eciam est fittonissa al. czarownycza uel dea scienciarum 1442 WokRacz 148v

Wyraz hasłowy Czarownica Hasło konkordancji Musa
Wyraz(y) w transliteracji czarownycza Podstawa glosowania muza, fittonissa
Język wyrazu obcego łaciński
2736

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czarownica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czarownica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.