mech

Muscus est herba miri odoris que semper viret que dicitur tisanum uel est animal quoddam... Muscus dicitur quod crescit ex vetustate arborum vel lapidum vlg. mech 1442 WokRacz 148v

Wyraz hasłowy Mech Hasło konkordancji Muscus
Wyraz(y) w transliteracji mech Podstawa glosowania muscus
Język wyrazu obcego łaciński
2737

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mech (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mech
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.