paszdzerze

Napta dicuntur purgamenta lini uel cuiuslibet <re>i paszdzerze 1442 WokRacz 149r

Wyraz hasłowy Paździerze Hasło konkordancji Napta
Wyraz(y) w transliteracji paszdzerze Podstawa glosowania napta
Język wyrazu obcego łaciński
2738

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 149
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Paździerze (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) paździerze
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Uwagi coll.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.