karzel

Gnavus uel gnabus vlg. karzel 1442 WokRacz 117r

Wyraz hasłowy Karzeł Hasło konkordancji Navus
Wyraz(y) w transliteracji karzel Podstawa glosowania gnavus, gnabus
Język wyrazu obcego łaciński
2740

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 47

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karzeł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karzeł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.