czyn

Falera pferdgeschmeyde czyn konsky ca 1500 WokLub 49v

Wyraz hasłowy Czyn Hasło konkordancji Phalera
Wyraz(y) w transliteracji czyn Podstawa glosowania Falera
Język wyrazu obcego łaciński
2753
Komentarz paleograficzny Na l. marg. obok tego samego hasła dopisano inną ręką Falera falere pochvą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czyn (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czyn
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.