obszedzenye

Obsidium (...) vlg. obszedzenye 1442 WokRacz 152v

Wyraz hasłowy Obsiedzenie Hasło konkordancji Obsidium
Wyraz(y) w transliteracji obszedzenye Podstawa glosowania obsidium
Język wyrazu obcego łaciński
2757

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obsiedzenie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) obsiedzenie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.