panczerz

Pancerium id est lorica panczerz 1442 WokRacz 157v

Wyraz hasłowy Pancerz Hasło konkordancji Pancerium
Wyraz(y) w transliteracji panczerz Podstawa glosowania pancerium, lorica
Język wyrazu obcego łaciński
2764

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 157
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pancerz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pancerz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.