chrzan

Rafanus maior rzothkyewy sed rafanus minor chrzan 1442 WokRacz 174v

Wyraz hasłowy Chrzan Hasło konkordancji Raphanum
Wyraz(y) w transliteracji chrzan Podstawa glosowania rafanus
Język wyrazu obcego łaciński
2774

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 174
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8–9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chrzan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chrzan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.