brudka

Sponsa id est noua coniunx brudka 1442 WokRacz 187v

Wyraz hasłowy Brutka Hasło konkordancji Sponsa
Wyraz(y) w transliteracji brudka Podstawa glosowania sponsa
Język wyrazu obcego łaciński
2781

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 187
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brutka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brutka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.