podstrzegaly

Obseruare... qumque capitur in mala significacione ut in evangelio dicitur de Cristo et illi obseruabant eum id est surripiebant vlg. podstrzegaly et tunc dicitur quasi contra seruare id est insidiari 1440 RozPaul 180r

Wyraz hasłowy Podstrzegać Hasło konkordancji Observare
Wyraz(y) w transliteracji podstrzegaly Podstawa glosowania obseruabant, surripiebant
Język wyrazu obcego łaciński
2789

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 180
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podstrzegać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) podstrzegali
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ II

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.