czeber

Tina est instrvmentum ad portandum aquam aptum sc. czeber inde tinale 1442 WokRacz 193v

Wyraz hasłowy Ceber Hasło konkordancji Tina
Wyraz(y) w transliteracji czeber Podstawa glosowania tina
Język wyrazu obcego łaciński
2793

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 193
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ceber (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ceber
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.