deca

Trusile vlg. deca 1442 WokRacz 195v

Wyraz hasłowy Deka Hasło konkordancji Trusile
Wyraz(y) w transliteracji deca Podstawa glosowania trusile
Język wyrazu obcego łaciński
2796

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 195
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 54

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Deka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) deka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.