kyan

Trusorium est instrvmentum quoddam trudendi aptum kyan 1442 WokRacz 195v

Wyraz hasłowy Kijań Hasło konkordancji Trusorium
Wyraz(y) w transliteracji kyan Podstawa glosowania trusorium
Język wyrazu obcego łaciński
2797

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 195
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 54

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kijań (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kijań
Forma (w transkrypcji) kijań
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.