pochvą

Falera (…) pochvą ca 1500 WokLub 49v

Wyraz hasłowy Pochwa Hasło konkordancji Phalera
Wyraz(y) w transliteracji pochvą Podstawa glosowania falera
Język wyrazu obcego łaciński
2802
Komentarz paleograficzny Hasło Falera falere pochvą dopisane na l. marg. inną ręką niż glosa do drukowanego hasła Falera czyn konsky na p. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pochwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pochwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.