puklerz

Peltha dicitur a pellendo id est scutum breuissimum in modum medie lune concawm vlg. puklerz XV p. post. RozOss III 174r

Wyraz hasłowy Puklerz Hasło konkordancji Pelta
Wyraz(y) w transliteracji puklerz Podstawa glosowania peltha
Język wyrazu obcego łaciński
2804

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 174
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Puklerz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) puklerz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.