grzywacz

Palumbus id est siluestris et dicitur a parco parcis et lumbus quasi parcens suis lumbis quia non [[cogit]] coit nisi semel in anno sed Columbus dicitur quasi colens lumbos quia quuolicet mense parit excepto vno Et vtroque est masc. gen. formans de se fem. genus per a ut columba palumba palumbus grzywacz 1440 RozPaul 189v

Wyraz hasłowy Grzywacz Hasło konkordancji Palumbes
Wyraz(y) w transliteracji grzywacz Podstawa glosowania palumbus
Język wyrazu obcego łaciński
2806
Komentarz paleograficzny W wyrazie vtroque poprawiane litery.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 189
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grzywacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grzywacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.