dzywny

Mirabilis dzywny 1442 WokRacz 146r

Wyraz hasłowy Dziwny Hasło konkordancji Mirabilis
Wyraz(y) w transliteracji dzywny Podstawa glosowania mirabilis
Język wyrazu obcego łaciński
2813

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziwny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dziwny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.