*porsz

Mirtus est eciam quaedam herba et semen eius dicitur *porsz 1442 WokRacz 145v

Wyraz hasłowy Porsz Hasło konkordancji Myrtus
Wyraz(y) w transliteracji *porsz Podstawa glosowania mirtus
Język wyrazu obcego łaciński
2814
Komentarz paleograficzny Zapis porsz prawdopodobnie zepsuty. Może należy rektyfikować na porej.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 52

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Porsz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) porsz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.