plesz<n>

Mucor inest pani uel est sapor panis vlg. plesz<n> 1442 WokRacz 147v

Wyraz hasłowy Pleśń Hasło konkordancji Mucor
Wyraz(y) w transliteracji plesz<n> Podstawa glosowania mucor
Język wyrazu obcego łaciński
2815
Komentarz paleograficzny Uzupełnione <n>, ponieważ w tym miejscu jest dziura.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pleśń (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pleś<ń>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.