pąntho

Nerws dicitur vinculum membrorum inde nervosus id est fortis Item nerws est quoddam genus tormenti sc. cippus in quo constringuntur homines sc. pąntho vlg. wersus Cippo torqueris in nerwo quando teneris Membra que firmantur nerwis quibus ossa ligantur Et de illo dicit Iob primo posuisti in nervo pedem meum 1442 WokRacz 150v

Wyraz hasłowy Pęto Hasło konkordancji Nervus
Wyraz(y) w transliteracji pąntho Podstawa glosowania nerws
Język wyrazu obcego łaciński
2818

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 150
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pęto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pęto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.