mydlo

Nitrum (…) non multum differt a natura salis et secundum Huguicionem est species terre similis minuto zabulo cui si aqua infunditur fumigat [[f]] et feruescit protinus et ebulit et valet ad locionem vestium et corporis a niteo et res facit nitidas sc. vlg. mydlo et nascitur ex aquis pluuialibus et calore solis indurans per omnia simili sali specie sed non sapore 1442 WokRacz 151r

Wyraz hasłowy Mydło Hasło konkordancji Nitrum
Wyraz(y) w transliteracji mydlo Podstawa glosowania nitrum
Język wyrazu obcego łaciński
2820

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mydło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mydło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.